psycholog Pracownia Psychologiczna Familum psycholog
  Psycholog
   
Pomoc psychologiczna
Psychoterapia
Mediacje rodzinne
O mnie
Kontakt
 
     
Pomoc psychologiczna

Pracownia Psychologiczna Familum została stworzona z myślą o świadczeniu szeroko rozumianej pomocy - psychologicznej, psychoedukacyjnej, psychoterapeu-tycznej - w przezwyciężaniu kryzysów i trudności oraz w rozwoju osobistym i nabywaniu kompetencji niezbędnych do osignięcia lepszej jakości życia.

Oferta pracowni skierowana jest do osób indywidualnych, par, małżeństw, rodziców z dziećmi, rodzin z terenu Poznania i okolic.

Psycholog
 
 


Oferowane formy pomocy psychologicznej to:
- konsultacje psychologiczne,
- psychoterapia indywidualna,
- terapia par,
- terapia dzieci i młodzieży / terapia rodzin,
- mediacje rodzinne,
- warsztaty rozwoju osobistego.Konsultacje psychologiczne

Jedno lub kilka spotkań (50 min.), których celem jest zidentyfikowanie natury trudności i określenie sposobu pomocy. Konsultacje mogą stanowić doraźną pomoc, wsparcie osoby w trudnej sytuacji, wstęp do dłuższej pracy psychoterapeutycznej.

Psychoterapia indywidualna
To cykl regularnych spotkań klienta z psychoterapeutą. Ich celem jest poprawa jakości życia i samopoczucia klienta, poprzez dokonanie trwałej zmiany w jego dotychczasowym sposobie funkcjonowania. Terapia systemowa jest z założenia terapią krótkoterminową, może trwać od kilku spotkań w zależności od specyfiki trudności klienta, jego potrzeb oraz od wspólnych ustaleń pomiędzy nim a terapeutą. Sesje terapeutyczne (50 min.) odbywają się raz na 2-3 tygodnie, w miarę postępowania procesu terapeutycznego odstępy między spotkaniami mogą być dłuższe.

Terapia par

To cykl spotkań, podczas których partnerzy wraz z terapeutą pracują nad lepszym zrozumieniem swojej sytuacji oraz wypracowaniem nowych rozwiązań, satysfakcjonujących obie strony. Liczba spotkań nie jest z góry określona, z reguły jest to kilka - kilkanaście spotkań. Spotkania trwają 1,5 godziny i odbywają się raz na 2-3 tygodnie.
Pierwsze spotkanie ma zwykle charakter konsultacyjny, jego celem jest zbadanie motywacji obu partnerów do podjęcia terapii oraz określenie wspólnego celu, nad którym partnerzy chcieliby pracować.

Terapia dzieci i młodzieży / Terapia rodzin
Regularne spotkania z dziećmi/młodzieżą, a także z całą rodziną - w przypadku trudności wychowawczych, emocjonalnych oraz rozwojowych dzieci i młodzieży oraz wszelkich kryzysów rodzinnych. Spotkania mają na celu eliminowanie trudności oraz poprawę komunikacji w rodzinie.


Inne formy rozwoju i pomocy
Więcej informacji, dotyczących warsztatów rozwoju osobistego oraz treningów interpersonalnych znajdą Państwo w zakładce Treningi, warsztaty.

Informacje na temat mediacji oraz roli mediatora w konfliktach rodzinnych znajdują się w zakładce Mediacje rodzinne.

 

   
  © FAMILUM Pracownia Psychologiczna - Psycholog. Mediacje rodzinne - Poznań, Swarzędz, Września, Pobiedziska, Kostrzyn